8 Czerwca 2018

Wrocław, ul. Plac Solny 16

Program Gali PFSZN

\

Uroczyste otwarcie

\

Przywitanie gości

\

Wystąpienie Prezydenta pfszn

\

podziękowanie dla gości honorowych
i ich przemowy

\

Wystąpienie

\

Wspomnienia– historia

\

Zakończenie

O Gali 20-lecia PFSZN

Zapraszamy serdecznie członków Polskiej Federacji Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych do udziału w Jubileuszowej Gali obchodów 20-lecia PFSZN, która odbędzie się w dniu 8 czerwca 2018 r. o godz. 17:00 w budynku Starej Giełdy pl. Solny 16 we Wrocławiu. Zwieńczeniem Jubileuszowych uroczystości będzie bankiet.

Drugiego dnia tj. 9 czerwca 2018 r. w hotelu „Sofitel” odbędzie się III Konferencja PFSZN pt. „Modernizacje i utrzymanie techniczne dźwigów windowych oraz instalacji hydrantowych tzw. suchych pionów”

Historia PFSZN

„20 – lat minęło jak jeden dzień…”, a wszystko zaczęło się kiedy to narodził się pomysł powołania do życia naszej organizacji. W wyniku działań Komitetu Założycielskiego w osobach: Joanna Burkacka-Jurgiel, Zdzisław Dmowski, Przemysław Hermann, Maria Kowalska, Halina Kulesza, Roman Nowak, Jacek Pawelec, Krzysztof Staniszewski, Jacek Szopiński, Jarosław Zieliński odbyło się spotkanie podczas, którego wypracowano założenia programowe, podjęto decyzje organizacyjne i wybrano władze Federacji.
Przez te 20 lat bardzo dużo się wydarzyło m.in współpracowaliśmy z Urzędem Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast (UMiRM) a następnie Ministerstwem przy kolejnych nowelizacjach ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz zmianach przepisów wykonawczych do ustawy w zakresach dotyczących działalności zawodowej zarządców nieruchomości. W Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej oraz Komisji Odpowiedzialności Zawodowej sekcji ds. zarządzania nieruchomościami zasiadali nasi członkowie. Przeszkoliliśmy wiele tysięcy osób, które uzyskały państwowe licencje zawodowe zarządcy nieruchomości. Poprzez organizowane szkolenia podnosiliśmy kwalifikacje zawodowe licencjonowanym zarządcom nieruchomości. Współpracowaliśmy z innymi Federacjami działającymi na rynku nieruchomości. W ciągu 20 lat odbyło się 17 kongresów PFSZN, podczas których odznaczaliśmy 70 osób złotymi, srebrnymi i honorowymi odznakami „Zasłużony dla PFSZN”.

III KONFERENCJA PFSZN

III Konferencja odbędzie się w dniu 9 czerwca 2018 r. w hotelu „Sofitel” ul. Św. Mikołaja 67 we Wrocławiu,
pt. „Modernizacje i utrzymanie techniczne dźwigów windowych oraz instalacji hydrantowych tzw. suchych pionów”

Celem Konferencji PFSZN jest między innymi zapoznanie uczestników z:

  • potencjałem modernizacyjnym budynków mieszkalnych i komercyjnych w zakresie możliwości budowy i/ lub montażu dodatkowych dźwigów windowych,
  • wymaganiami technicznymi związanymi z modernizacją dźwigów windowych,
  • kontrolami technicznymi obiektów, systemów, instalacji i urządzeń – 2018, jak można nawodnić tzw. „suche piony” w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.

Organizowana konferencja ma na celu zgromadzenie przedstawicieli polskiego rynku nieruchomości, jak również integracja zawodowa uczestników Konferencji, poszerzenie ich wiedzy, zapoznanie z ofertą produktów i usług dla rynku nieruchomości. Program konferencji obejmuje wykłady, prezentacje sponsorów, przerwy kawowe oraz lunch.

Koszt udziału w wydarzeniu

Koszt udziału w Konferencji wynosi 200 zł brutto za osobę.

Poniżej znajdziesz dane do przelewu, ale wcześniej zapisz się wypełniając formularz.

Polska Federacja Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych
ul. Nowogrodzka 49 lok. 2, 00-695 Warszawa

45 1750 0012 0000 0000 3838 8789

Raiffeisen Bank Polska S.A.

W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko uczestnika.

  • Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu:
    na 10 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia – zwrot wpłaty w wys. 100 %,
  • a 7 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia – zostanie pobrana opłata w wys. 50 %
  • mniej niż 7 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia – zostanie pobrana opłata w wys. 100%
    Brak powiadomienia o rezygnacji ze szkolenia i nie wzięcie udziału w szkoleniu powoduje obciążenie pełnymi kosztami organizacyjnymi w wysokości 250,00 zł.

Brak wpłaty nie jest jednoznaczny z rezygnacją z udziału w szkoleniu. Dokonanie zgłoszenia oznacza akceptację warunków płatności oraz rezygnacji ze szkolenia.

DANE OSOBOWE

Imię i Nazwisko (wymagane)
E-mail (wymagane)
Telefon kontaktowy
Adres (ulica, nr domu/nr lokalu)
Miasto
Kod pocztowy

NAZWA STOWARZYSZENIA CZŁONKOWSKIEGO
Wpisz nazwę stowarzyszenia do którego należysz

DANE DO FAKTURY

Nazwa firmy
Adres do faktury
NIP
Wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie moich danych osobowych do celów marketingowych (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133, poz. 883, z późn. zm.)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie powyższych danych przez Polską Federację Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych (PFSZN), ul. Nowogrodzka 49, 00-695 Warszawa w celach marketingowych, w szczególności poprzez kierowanie pod podany przeze mnie adres e-mail oraz numer telefonu marketingu bezpośredniego w rozumieniu art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (tj. Dz. U. z 2014 poz. 243).
Administratorem podanych danych osobowych jest Polska Federacja Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych (PFSZN), ul. Nowogrodzka 49, 00-695 Warszawa. Dane osobowe będą przetwarzane przez administratora w celu realizacji usług szkoleniowych. W razie wyrażenia zgody dane są przetwarzane przez administratora danych także w celu marketingu bezpośredniego. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Osobom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
Weryfikacja: Zaznacz poniższe pole